Kurs obsługi wind Rzeszów – dźwigi osobowe i towarowe

Szkolenie w zakresie obsługi wind kończące się uzyskaniem uprawnień UDT w zakresie dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, budowlanych i szpitalnych.

Kurs obsługi dźwigów osobowo-towarowych składa się z dwóch części (teoretycznej oraz praktycznej) i zakończony jest egzaminem UDT. Po uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach egzaminu wydawane jest uprawnienie na obsługę dźwigów towarowo-osobowych. Zaświadczenie to ważne jest przez 10 lat. Kolejno można przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego poprzez złożenie wniosku o przedłużenie ważności uprawnienia, w którym oświadczamy iż w ostatnich 5 latach przez minimum 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wyciągarek i wyciągników.

Uprawnienia na dźwigi UDT mogą być wydawane w dwóch kategoriach:

  • obsługa dźwigów budowlanych (budowalno-towarowe, towarowo-osobowe, wyciągniki towarowe),
  • obsługa dźwigów towarowo-osobowych (dźwigi sterowane wewnętrznie oraz dźwigi szpitalne nie posiadające kontroli obciążenia kabiny).

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych Rzeszów

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych organizowany jest w mieście Rzeszów dla grup zorganizowanych. Szkolenia prowadzone są u pracodawcy i na placach budowy. Termin i miejsce szkolenie dostosowane jest do zapotrzebowania. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z terminem egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia z obsługi dźwigów prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami UDT.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • eksploatacja dźwigów towarowo-osobowych zgodnie z przepisami UDT,
  • BHP,
  • budowa dźwigów,
  • uprawnienia na dźwigi towarowo-osobowe,
  • zajęcia praktyczne,
  • obowiązki operatora dźwigów (wind).

Przewiń do góry